سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

خبرت هست که بی روی تو آرام نیستم....


 میدونی آدم از خودش بگه خیلی سخته ولی اگه بخوام بگم فقط میتونم بگم دیوانه ام دیوانه
به قول امام خمینی :
جز یاد تو در دلم قراری نبود
 ای دوست ، بجز تو غمگساری نبود
دیوانه شدم ، ز عقل بیزار شدم
 خواهان تو را به عقل ، کاری نبود

خلاصه بگم ...
هیچی فعلا 
میم.جیم