سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


ساقی گفتی از میم های مالکیت بدت می آید 

بشنو تنفر من از تمام دستور زبان دلبستگی....

تو خود پیمانه دادی به دستم 

بشنو اکنون که من ، مست مستم

گفتی بدت می آید بدان که من بیزارم

بیزارم از هرچه یای نسبت است 

از همان یاهای لوس بی مزه

همان یا هایی که معنای نسبت میدهند

همان هایی که گاهی با میم های تو ، آخر اسمم میچسبند 

و به ظاهر مرا به کسی نزدیک کرده

اما کس نمیداند مرا دور دور میکند حتی دور از خودم ، حتی دور از خودم.....

همان یاهایی که وقتی در کنار میم ها می آیند احساس نزدیک تر بودن دارند

متنفرم از همه آنها....

حتی از میم های توهم بدم می آید

از همه این میم هایی که حتی برای متنفرم به کار میبرم 

یاهای مرا هم ببر دورشان بینداز تا بروند گم شوند

حال که زبان را راه به هیچ نیست غیر از قرار در الفاظ

بگذار تا با تنفر های من و بدم می آید های تو 

دستور زبان دلتنگی روزگار خوش کند

  • میلاد جمیلی