سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

سحاب

وبلاگ شخصی میلاد جمیلی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دست میکشم

سراسیمه میدوم
سراغ آینه میروم

چای هم هنوز آنجاست
هنوز گرم است

بخار بر آینه نشسته
بر من هم بخار نشسته

آهی میکشم
خود را میبینم
 
تنهای تنها

جستجو میکنم
می اندیشم

این منم همان همیشگی
همیشه همین بودم 

همیشه همین...
نه......
نه......

دست میکشم بر آینه .....
و از خود دست میکشم .....
و از خود....پ ن : و آینه هم برایم گریه میکند
پ ن : چیست درونم که میسوزد؟

  • میلاد جمیلی